Οικοδομικές άδειες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή ή επίβλεψη κτιριακών έργων. Οι έμπειροι επιστημονικοί συνεργάτες μας, καλύπτουν όλες τις απαραίτητες ειδικότητες για την συντονισμένη εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών. Επιλέγοντας μας, εξασφαλίζετε μια αξιόπιστη λύση από την αρχή έως το τέλος με διαρκή παρακολούθηση του έργου, γεγονός που εξασφαλίζει το άρτιο τελικό αποτέλεσμα.

Οι απαιτούμενες μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας διαφοροποιούνται από τη φύση των εργασιών που πρόκειται να εκτελεσθούν, από το μέγεθος του κτιρίου αλλά και τη χρήση του. Οι βασικότερες μελέτες που συνοδεύουν μια οικοδομική άδεια είναι:

 • Τοπογραφικό Διάγραμμα. Σχέδιο στο οποίο αποτυπώνονται τα γεωμετρικά και υψομετρικά χαρακτηριστικά του οικοπέδου στο οποίο πρόκειται να γίνουν οι οικοδομικές εργασίες, αλλά και τα γειτονικά οικόπεδα και κτίρια.
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη. Η αρχιτεκτονική και λειτουργική σχεδίαση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου, αλλά και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Αποτελεί την ουσιαστικότερη μελέτη ενός κτιριακού έργου καθώς ξεκινά από τη σύλληψη του έργου ενσωματώνοντας ταυτόχρονα και όλες τις υπόλοιπες μελέτες.
 • Μελέτη φέροντος οργανισμού (στατική μελέτη). Η γεωμετρική σχεδίαση και ο υπολογισμός του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικός χάλυβας, φέρουσα τοιχοποιία) καθώς και ο αντισεισμικός σχεδιασμός του και ο υπολογισμός της θεμελίωσης. Είναι από τις πλέον απαιτητικές μελέτες και εξασφαλίζει την στατική ασφάλεια του κτιρίου και την αντισεισμική του προστασία.
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Κ.ΕΝ.Α.Κ.). Είναι η μελέτη που εξασφαλίζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, συμπεριλαμβάνοντας κάθε στοιχείο που μπορεί να την επηρεάζει, όπως προσανατολισμός, χαρακτηριστικά και υλικά του κελύφους, μηχανολογικός εξοπλισμός κ.α. Η μελέτη Κ.ΕΝ.Α.Κ. αντικατέστησε την παλαιά μελέτη θερμομόνωσης προκειμένου τα κτίρια να προσαρμοστούν στις ανάγκες της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής αλλά και για να περιοριστεί η ενέργεια που καταναλώνουν τα κτίρια σήμερα.
 • Μελέτη ύδρευσης. Είναι ο σχεδιασμός των δικτύων παροχής νερού και ζεστού νερού χρήσης συμπεριλαμβάνοντας τη μέθοδο θέρμανσής του (μποϊλερ πετρελαίου, ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, καυστήρας καύσιμου αερίου, ηλιακός).
 • Μελέτη αποχέτευσης. Είναι ο σχεδιασμός των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων καθώς και των απαιτούμενων μηχανολογικών διατάξεων.
 • Μελέτη θέρμανσης. Είναι η επιλογή και η σχεδίαση του συστήματος θέρμανσης και των απαιτούμενων δικτύων και μηχανολογικών διατάξεων. Περιλαμβάνει επίσης και τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών του κτιρίου που καθορίζουν και τη διαστασιολόγηση του συστήματος θέρμανσης.
 • Μελέτη κλιματισμού. Είναι ο υπολογισμός των απαραίτητων ψυκτικών φορτίων του κτιρίου κατά τους θερινούς μήνες που καθορίζουν τη διαστασιολόγηση του συστήματος ψύξης και ο σχεδιασμός αυτού.
 • Μελέτη ηλεκτρικών. Είναι ο σχεδιασμός των ισχυρών και ασθενών δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος (παροχές φωτισμού, παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικοί πίνακες, δίκτυα δεδομένων και τηλεφώνου, δίκτυα συναγερμού κλπ.)
 • Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων. Είναι η μελέτη σχεδιασμού του ανελκυστήρα.
 • Μελέτη καύσιμου αερίου. Είναι ο σχεδιασμός και η διαστοσιολόγηση του δικτύου και του μηχανολογικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση δικτύου καύσιμου αερίου (φυσικό αέριο).
 • Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας. Είναι ο σχεδιασμός αντιπυρικής προστασίας των δομικών στοιχείων του κελύφους του κτιρίου και η εξασφάλιση των απαραίτητων οδεύσεων διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 • Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Απαιτείται σε μεγάλα κτίρια πολυκατοικιών και κτίρια διαφόρων χρήσεων και ανάλογα με την επικινδυνότητα που αυτά έχουν και περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μέτρων πυρόσβεσης.
 • Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού Είναι η χρονική αλληλουχία των εργασιών (χρονοδιάγραμμα) των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.
 • Προϋπολογισμός Έργου. Αποτελεί ίσως τη μοναδική μελέτη χωρίς ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς δεν αποτελεί τη μελέτη του πραγματικού κόστους πραγματοποίησης του έργου αλλά μία μελέτη υπολογισμού του λεγόμενου “συμβατικού κόστους” του έργου που απαιτείται για τον υπολογισμό των εισφορών και το νομίμων αμοιβών των μηχανικών που απαιτείται να πληρωθούν για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.

Άδειες αλλαγής χρήσεως

Αφορά την αλλαγή της χρήσης που έχει ένας χώρος στην οικοδομική του άδεια. Απαιτείται π.χ. σε περιπτώσεις άδειας λειτουργίας ενός νέου καταστήματος ή μίας επιχείρησης.

Η άδεια αλλαγής χρήσης περιλαμβάνει συνήθως την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, την αρχιτεκτονική μελέτη ή αποτύπωση και ενδεχομένως στατική, μηχανολογική και ενεργειακή μελέτη.

Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

Αφορά την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων (καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, βιοτεχνιών κλπ). Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια, το αρχικό στάδιο της προέγκρισης όπου εγκρίνεται η καταλληλότατα του χώρου και το στάδιο της τελικής αδειοδότησης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ποικίλουν από το είδος της επιχείρησης. Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι κυρίως η Περιφέρεια, ο Δήμος και η Πολεοδομία. Συνοπτικά τα καταστήματα τροφίμων και γενικά υγειονομικού ενδιαφέροντος, λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από τον Δήμο με ταυτόχρονη έγκριση και έλεγχο από τις υγειονομικές υπηρεσίες της Περιφεέρειας. Οι βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες και τα συνεργεία λαμβάνουν έγκριση από την Περιφέρεια. Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλα τα στάδια που απαιτούνται με οργάνωση και σωστό σχεδιασμό.

 


Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επικοινωνήστε μαζί σας για να βρούμε λύσεις που ταιριάζουν αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες!