Εκτιμήσεις ακινήτων

Μια από τις πρώτες κινήσεις που πρέπει να κάνει ένας ιδιοκτήτης που ενδιαφέρεται να πουλήσει γρήγορα και σε ικανοποιητική τιμή το ακίνητό του, είναι να ζητήσει την εκτίμηση της αξίας του, αναθέτοντάς την σε έναν έμπειρο εκτιμητή. Είναι διαπιστωμένο ότι ο χρόνος πώλησης ενός ακινήτου, εξαρτάται άμεσα από την τιμή του. Υπάρχουν δύο τρόποι για να χάσει χρήματα ένας ιδιοκτήτης. Ο ένας είναι να καθορίσει χαμηλή τιμή για το ακίνητό του και ο άλλος είναι να καθορίσει υψηλή τιμή και να υπάρχει απώλεια εισοδήματος από την καθυστέρηση της πώλησης. Η τιμή πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο στόχος να επιτευχθεί για την πώληση το πολύ σε έξι μήνες. Η εκτίμηση είναι καθοριστικό βήμα για την διάθεση του ακινήτου, γι’ αυτό είναι καλύτερα να ζητήσετε την βοήθεια κάποιου ειδικού.

Το γραφείο μας χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες φόρμες εκτιμήσεων και στηριζόμενο σε μια συνεχώς ενημερωμένη βάση δεδομένων με τις πωλήσεις, σας προσφέρει την πιο πειστική ανάλυση για την αξία κάθε ακινήτου. Ειδικότερα για όσους επιθυμούν να πωλούν, η ολοκληρωμένη, εντελώς προσωπική, και όχι γενικόλογη αξιολόγηση, περιλαμβάνει και μια πλήρη καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων του ακινήτου, της τεχνικής του κατάστασης και των όποιων αδυναμιών του, η ύπαρξη των οποίων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τόσο την τελική τιμή όσο και τον χρόνο πώλησης.

Αποφύγετε να προσδιορίσετε την τιμή με βάση τις τιμές που αναγράφονται σε αγγελίες γιατί πολλές φορές τα ακίνητα αυτά είναι υπερτιμημένα και δεν είναι ιδανικά ως μέτρο σύγκρισης.

Έχοντας μια πρόσφατη και αξιόπιστη εκτίμηση στα χέρια σας από το γραφείο μας μπορείτε να την παρουσιάσετε στον αγοραστή σας, μετριάζοντας έτσι τους όποιους φόβους μπορεί να έχει ότι ζητάτε περισσότερα από όσα αξίζει.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκτίμηση

  • Αντίγραφα των τίτλων κτίσης του ακινήτου
  • Πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα
  • Άδεια – Κατόψεις (Σφραγισμένα πιστά αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομία)

Το γραφείο μας είναι εξωτερικός συνεργάτης της Probank – NBG.


Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επικοινωνήστε μαζί σας για να βρούμε λύσεις που ταιριάζουν αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες!