Έργα

Δυόροφη οικοδομή στη Νέα Κρώμνη
Δυόροφη οικοδομή στην οδό Ρήγα Φερραίου, Δράμα
Δυόροφη οικοδομή στην οδό Στρατηγοπούλου, Δράμα
Μεζονέτα στη Νέα Κρώμνη
Μεζονέτα στη Νέα Κρώμνη
Μεζονέτες στην οδό Αμπελακίων, Δράμα
Πενταόροφη οικοδομή στην οδό Άρεως, Δράμα
Τριόροφη οικοδομή στην οδό Στενημάχου, Δράμα
Συγκρότημα κατοικιών στη Νέα Κρώμνη
Συγκρότημα κατοικιών στην οδό Λούρου, Δράμα
Τριόροφη οικοδομή στην οδό Ηροδότου, Δράμα