Ενεργειακά πιστοποιητικά

Ενεργειακή Επιθεώρηση είναι η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των μεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα ακίνητο/κτίριο. Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:

 • Στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, Ζεστό Νερό Χρήσης)
 • Στην ενεργειακή κατάταξη κτιρίου
 • Στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Τι είναι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή ενεργειακό πιστοποιητικό, είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο), στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Πότε απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης;

 • Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ανακαινιζόμενου κτιρίου.
 • Για κάθε αγοραπωλησία ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα, κατάστημα κλπ), εμβαδού μεγαλύτερου των 50 τ.μ.
 • Για κάθε ενοικίαση τμήματος ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου για (διαμέρισμα, κατάστημα κλπ), εμβαδού μεγαλύτερου των 50 τ.μ.
 • Για ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα ”Εξοικονόμηση κατ’ οίκων”
 • Από την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης εξαιρούνται κτίρια με χρήσεις βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων.
 • Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου ή τμήματος κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου ή τμήματος αυτού όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης) καθώς επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις (πχ κλειστός ημιυπαίθριος )
 • Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι δέκα χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξης αγοροπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφό του. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό η συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια σμβόλαια εάν δεν προσκομίζεται ενώπιόν της ισχύον ΠΕΑ.

Τα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι τα εξής:

Για ακίνητα με έκδοση οικοδομικής άδειας πριν το 1980
 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση, Τηλέφωνο)
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Αρχιτεκτονικά Σχέδια
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στην περίπτωση που το κτίριο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο (εάν υπάρχει)
 • Δήλωση και Κωδικός Ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου (εάν υπάρχει)
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ) (προαιρετικό)
Για ακίνητα με έκδοση οικοδομικής άδειας μετά το 1980
 • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση, Τηλέφωνο)
 • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Αρχιτεκτονικά Σχέδια
 • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στην περίπτωση που το κτίριο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο (εάν υπάρχει)
 • Δήλωση και Κωδικός Ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου (εάν υπάρχει)
 • Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ) (προαιρετικό)
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Τοπογραφικού Διαγράμματος ή/και των Αρχιτεκτονικών Σχεδίων, αναλαμβάνουμε την αποτύπωσή τους ΔΩΡΕΑΝ.
Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους χώρους του ακινήτου (κύριους, βοηθητικούς, αποθήκες, λεβητοστάσιο κλπ) καθώς και στον περιβάλλοντα ή κοινόχρηστο χώρο.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επικοινωνήστε μαζί σας για να βρούμε λύσεις που ταιριάζουν αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες!