Εξοικονόμηση κατ’οίκον

Το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο με πόρους της Ε.Ε. πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και ταυτόχρονα προσδίδοντάς της υπεραξία.

Η διαδικασία ωστόσο είναι αρκετά σύνθετη και γραφειοκρατική. Έχοντας εις βάθος γνώση της κείμενης νομοθεσίας και των ακολουθούμενων βημάτων, αναλαμβάνουμε τόσο τις εργασίες αναβάθμισης της κατοικίας σας με εξειδικευμένα συνεργεία και ποιοτικά υλικά, όσο και την ολοκληρωμένη υποστήριξη της διαδικασίας των δικαιολογητικών και επαφών με τους αρμόδιους φορείς.

Ποιες κατοικίες μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα;

Οι κατοικίες που μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (ανεξαρτήτος έτους κατασκευής) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
  • Έχουν οικοδομική Άδεια
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
  • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Ποιό είναι το ποσοστό επιχορήγησης;

Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.

Κατηγορία ωφελούμενων Α1 Α2 Β
Ατομικό εισόδημα Α.Ε. ≤ 12.000€ 12.000€ ≤ A.E. ≤ 40.000€ 40.000€ ≤ A.E. ≤ 60.000€
Οικογενειακό εισόδημα Ο.Ε. ≤ 20.000€ 20.000€ ≤ Ο.E. ≤ 60.000€ 60.000€ ≤ Ο.E. ≤ 80.000€
Κίνητρο 70% Επιχορήγηση

30% Άτοκο δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% εως 31.12.2019)

35% Επιχορήγηση

65% Άτοκο δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% εως 31.12.2019)

15% Επιχορήγηση

85% Άτοκο δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% εως 31.12.2019)

Ποιές εργασίες επιχορηγούνται;

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
  • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία


Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επικοινωνήστε μαζί σας για να βρούμε λύσεις που ταιριάζουν αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες!