14 Αυγούστου 2019

Νέα ενημέρωση για την εξοικονόμηση κατ’οίκον

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο με πόρους της Ε.Ε. πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και ταυτόχρονα προσδίδοντάς της υπεραξία.

Η διαδικασία ωστόσο είναι αρκετά σύνθετη και γραφειοκρατική. Έχοντας εις βάθος γνώση της κείμενης νομοθεσίας και των ακολουθούμενων βημάτων, αναλαμβάνουμε τόσο τις εργασίες αναβάθμισης της κατοικίας σας με εξειδικευμένα συνεργεία και ποιοτικά υλικά, όσο και την ολοκληρωμένη υποστήριξη της διαδικασίας των δικαιολογητικών και επαφών με τους αρμόδιους φορείς.

‹ Πίσω στα νέα